Детски седалки - видове монтаж

Начинът на монтаж на детския стол за кола е една от най – важните предпоставки за безопасността на обезопасителното средство за деца.

Най – общо начините за монтаж могат да бъдат разделени в две основни групи:

Столове за кола с ISOFIX монтажПри този вид детският стол се закрепя чрез твърда връзка към автомобила. За целта автомобилът би трябвало да разполага с IsoFix точки за монтаж. 


ISOFIX означава "Международна организация по стандартизация FIX". Това е стандарт за инсталиране на детски седалки в автомобилите и е предназначен да гарантира правилният монтаж на детските седалки, както и да го направи надежден, бърз и лесен. Трябва да имате предвид, че над 70 % от всички детските столове за автомобили са монтирани неправилно в автомобилите и това води до нарушаване на безопасността, която осигуряват.

ISOFIX е международен стандарт за точките за закрепване на детските столове за коли в автомобилите. Подобна система е известна още като LATCH ("Долна котва и въжета за връзване на деца") в САЩ и Luas ("Долна универсалната система за закрепване") или Canfix в Канада. Той също така е наречен "Универсална система за безопасност на детските седалки" или UCSSS.


IsoFix е стандарт ISO 13216 на Международната организация по стандартизация , който определя системата за закрепване в автомобила на детски седалки за безопасност от Група 1. Този стандарт определя стандартни точки за закрепване в автомобилите които позволяват монтаж на детски столчета за кола и позволява бърз и безопасен монтаж. IsoFix е алтернатива на монтажа посредством автомобилния предпазен колан. Детските столчета са обезпечени с една закрепваща точка в горната част на седалката и две точки в основата на всяка страна на седалката. Пълният набор от опорни точки на тази система започват да се монтират през септември 2002 г. в новите автомобили в Съединените щати.

В Европа системата известна като ISOFIX  обхваща детските седалки от групите 0 / 0 + и група 1. Механизмът на закрепяне е по – различен от този в САЩ. В Европа двата конектора са свързани с основата на седалката докато в САЩ щипките са от отворен тип.  Някои производители на детски седалки в САЩ започнаха да предлагат седалки с истински ISOFIX тип монтаж и в САЩ  

В европейския стандарт се различват 3 категории в зависимост от монтажа: "универсален", "определен от превозното средство" и "полу-универсален".

При "универсалния" тип монтаж третата точка се осигурява чрез автомобилен колан който се заключва в IsoFix точката на гърба на седалката на автомобила, пода или тавана (в зависимост от модела на автомобила).

При IsoFix закрепването "определен от превозното средство" столчето за кола се монтира без допълнителен колан, той е възможен само при изрично определени превозни средства

"Полу-универсален"  - при него IsoFix се монтира с укрепване посредством „упорен крак“.

За детските седалки от група 2/3 има система, наречена ISOFIT, която посредством конектори, аналогични на ISOFIX конекторите осигурява стабилност на детската седалка така, че тя да не се размества, когато не се ползва. Когато се ползва ISOFIT, детето ползва детската седалка с колана на автомобила, а не с колана на детската седалка.

Isofix монтажа изключва възможността за грешка при закрепването на детската седалка в автомобила.

Целта на Isofix стандарта е да създаде лекота на ползване и да изключи възможността за грешка при монтажа, защото в световен мащаб около 70 % от детските седалки които се ползват са неправилно монтирани. Когато столчето за кола е монтирано посредством автомобилен колан, трябва редовно да се проверява дали е достатъчно добре поставено, това не се налага при IsoFix монтаж тъй като той осигурява твърда връзка с купето на автомобила.

Как може да разберете дали вашия автомобил има система IsoFix и къде се намират точките за монтаж ?

IsoFix точките на монтаж на автомобила се намират между облегалката и седалищната част на седалката на автомобила. Бръкнете с ръка и потърсете двете „П“ образни шини.


При някой автомобили IsoFix точките могат да бъдат скрити с декоративни покрития. Обикновено на мястото на IsoFix точките има флагчета с надпис IsoFix или копче на което е изобразено дете в столче.

Столове за кола, които се монтират с колана на автомобила

При този вид монтаж детската седалка се монтира посредством автомобилния колан. Маршрута на колана и начина на закрепяне на детската седалка се определя от производителят.

Особено важно е монтажът да бъде изпълнен точно, както е показано в инструкцията за монтаж, предоставена от производителя.

Препоръчително е столовете за кола, които се монтират посредством автомобилен колан да разполагат с допълнителна система за натягането му. Допълнителната система за натягане на автомобилния колан осигурява по – надежден монтаж на столът за кола и го прави по – безопасен. 


Преди да тръгнете на път винаги проверявайте дали столчето е правилно монтирано и автомобилния колан е достатъчно натегнат!Comments